Jak spojit podnikatele bez vzniku právnické osoby

Jsou situace, kdy je pro podnikající osoby lepší nezaložit právnickou osobu (družstvo, obchodní společnost), ale jen se dočasně sdružit k výkonu podnikatelských aktivit. Existují dva způsoby, jak toho docílit a to pomocí Smlouvy o tichém společenství a Sdružení podnikatelů. Oba způsoby mají své svérázné charakteristiky a záleží na tom, co Vám vyhovuje nejvíce.
 5 rukou
Smlouva o tichém společenství
Upravuje ji obchodní zákoník. Tato smlouva obsahuje závazek tichého společníka poskytnout podnikateli daný vklad a sdílet s ním podnikání. Říká se mu tichý, protože o něm nikdo neví. Zná ho jen finanční úřad, který podléhá mlčenlivosti. Povinností podnikatele je placení části čistého zisku po odpočtu povinného přídělu do rezervního fondu, pokud je podnikatel povinný tento fond vytvořit, vyplívající z podílu tichého společníka na výsledku podnikání.  A co ještě musí být v této smlouvě uvedeno? Rozsah podílení se tichého společníka na ztrátě a zisku ve stejné výši. Ztráta je u tichého společníka jen do výšky jeho vkladu. Podnikatel má zakázáno tohoto společníka zmiňovat a ani naznačovat. Mezi náležitosti této smlouvy patří písemná forma a notářské ověření. Smlouva o tichém společníkovy je jedna z možností, jak financovat podnikání.
 podané ruce
Sdružení podnikatelů
Jeho úkolem je sdružovat dva a více podnikatelů. Chybí zde právní subjektivita a nedochází k zápisu do obchodního rejstříku a ten ji upravuje. Podstatou sdružení je určení na čí účet a jméno se bude společně podnikat a další organizace. Není zde potřeba notářské ověření na rozdíl od smlouvy o tichém společníkovy. Sdružení spadá pod finanční úřad a využívá se pro svou operativnost, ale u větších plánů je nutné dokonale udělat právní znění smlouvy, aby se zamezilo konfliktům a sporům mezi jednotlivými členy sdružení. Starší název pro sdružení je dříve užívané konsorcium.