Jak na technologie

Pamatuji si, když jsem dělala úkol do informatiky. Bylo to ještě na střední škole. Moc mě to bavilo. A víte, proč mě to bavilo? Protože jsem to uměla a s mým kamarádem ze školy jsme oba dva byly perfektní na informační techniku. A nicméně informační technologie je tomu taky velmi příbuzná. Informatika mě bavila už od druhé třídy. A vy jste mi jistě ptáte, proč byla informační technologie a informatika vyučována ve druhé třídě. To ovšem není pravda. Ve druhé třídě se nic takového naučilo. A bylo to zcela normální. V dřívější době ve druhém ročníku se informační technologie ani informatika neučila. A nebylo to ani ve třetí. a čtvrté třídě. Tohle všechno se učilo myslím až od páté nebo šesté třídy. Takže já jsem akorát v druhé třídě chodila do dobrovolného kroužku.

Dnes se často pracuje s počítačem.

Byla jsem velmi nadšená, když jsem tam mohla chodit. Protože tento kroužek byl pro děti až od třetí třídy. Protože paní učitelka viděla, jak mě to baví. Ale taky když jsem byla teprve v druhém ročníku základní školy, tak jsem taky mohla navštěvovat tento počítačový kurz.  Ani nevíte, jak mě to velmi bavilo. Ale tak jsem si řekla, že bych v tom mohla potom později pracovat.

Online práce je častá.

A víte, jak to dopadlo? Sice jsem udělala jenom ekonomickou střední školu, na vysokou mě nevzali, ale pracuji v bankovnictví. V bankovnictví je taky opravdu mnoho věcí, které se dělají pouze na počítači. A navíc je mnoho zaměstnání, které ani nijak dělat nejdou než s počítačem. Všechno se dělá pouze na počítači. A někdy jste jinak pracovali s penězi? Ano, dají se počítat. Ale to je tak všechno. Takže informační technologie je perfektní i do bankovnictví. Myslím, že počítače, weby a informační technologie jsou k sobě velmi blízké, a tak se taky perfektně doplňují. Myslím, že to tady bude prima, když se všichni naučí počítač dobře a správně používat ke své spokojenosti.