Vstříc budoucnosti

Elektronický svět nám přináší stále nové možnosti, které nejenom, že usnadňují naše životy, ale dokonce je i spojují.
IT, anglicky information technology. Když se řekne IT vybavíme si zapadlé oddělení, nebo vzdálené pracoviště, kterému nikdo nevěnuje příliš pozornosti. Tedy alespoň do té doby, dokud všechna jeho zařízení bezchybně fungují.
domácí práce na PC
Ve skutečnosti se ale za tímto pojmem skrývá něco mnohem většího. Jedná se o sofistikovaný vědní obor, který se zabývá informačními technologiemi a zároveň také tyto technologie označuje.
Informatika jako taková se neustále posouvá kupředu. Úplně první počítače, jestli je vůbec můžeme v dnešní době tak nazvat, byly sestrojeny na přelomu 30. let minulého století.
základní deska
Nicméně počítače, začali nabývat nám známe podoby až v 90. letech a od té doby rychlost změn neustále roste. Z toho důvodu je pro starší osoby čím dál tím těžší, s tímto vědním oborem a s ním spojenými věcmi, držet krok.  Avšak to neznamená, že jsou nuceni nechat se zavalit tímto technickým pokrokem. Ten, kdo má zájem osvojit si a utužit si svoji tak zvanou druhou gramotnost, může docházet na různé večerní kurzy, kde se s problematikou tohoto oboru lehce seznámí.
Za účelem toho, aby byli i mladí vedeni k lepšímu poznání této vědní oblasti, byl zaveden na základních školách předmět Informatika nebo ICT – informační technologie. V těchto předmětech jsou žáci seznamováni s kancelářskými balíky, které využívají dále na středních nebo vysokých školách. Kde se jejich znalosti tohoto oboru dále prohlubují.
Abychom jsme se v dnešním, stále kupředu posouvajícím se, světě udrželi, musíme se s ním zrychlovat i my, ale kde leží naše limity, to je pro nás zatím záhadou.
Informační technologie a počítače jako takové hráli, hrají a budou hrát velkou roli ve vědě, vývoji ale především ve způsobu, jakým vedeme naše životy.
Koneckonců, ohlédneme-li se o několik desítek let zpět, tak se lidský svět změnil k nepoznání.