Revize hromosvodu má význam u každého objektu

Hromosvod vynalezl Prokop Diviš již v polovině 18. století, bylo to v době, kdy Evropa žila úsměvným rokokovým stylem. Od té doby uplynulo již více, než dvě a půl století, a my využíváme Divišův objev s takovou samozřejmostí, že mnozí lidé ani netuší, odkud se hromosvod vlastně vzal.

Princip spočívá v ukotvení stožáru na nejvyšším bodě budovy, aby odtud případné údery blesku sjížděly do země, co nejkratší cestou a s nejnižším odporem. Je to v zásadě jednoduché zařízení, ale jestliže správně nefunguje, např. kvůli poškození, přestává mít efekt a může nepřímo přispět k požáru nebo smrtelnému úrazu.

hromosvod na domě

Proto má význam provádět revizi hromosvodu v pravidelných intervalech, abyste se vyhnuli riziku, že blesk zasáhne váš dům v nevhodném místě.

Poškozené hromosvody neplní dobře svou funkci, nebo ji neplní vůbec, mohou mít prasklé svody, uvolněné spoje, které se dotýkají kovových částí domu, mohou být nebezpečně zkorodované nebo utržené silným větrem, anebo prasklé vlivem námrazy. Hromosvod lze poškodit i při stavebních pracích, např. při opravách či výstavbách komínů, střešních krytin nebo domovních fasád. Na hromosvod se může prostě zapomenout a teprve po mnoha letech zjistíte, že je vlastně nefunkční.

silná bouřka

Revize hromosvodu https://revize-elektro-revtech.cz/lps-hromosvody/ provádí technik přímo na místě a vystaví o své činnosti také protokol. Zároveň vás upozorní na vzniklé závady a navrhne jejich řešení. Nejnebezpečnější bývají hromosvody v objektech, kde se v průběhu bouřky lidé dotýkají kovových předmětů, vystavených působení blesku, což jsou např. zábradlí na terase, kovová schodiště, okenní http://www.oknoplastik.cz/ rámy hliníkových oken, okenní parapety, anténní svody atp. u nefunkčního hromosvodu také není jisté, zda si blesk nevybere takové části domu, které ohrozí svou vysokou teplotou a nezažehne požár. Stačí nahlédnout do statistik hasičských útvarů a zjistíte, že požáry zaviněné úderem blesku jsou skutečně reálné.