Internetový pokrok ve školním vzdělávání

První počítačové technologie

 • se ve školním vzdělání objevily okolo roku 1959, kdy byl spuštěn projekt PLATO, zakládající aplikace jako on-line fórum, nástěnka, on-line testování, e-mail, chat atd.
 • Dalším podnětem pro využití počítačů ve vzdělávání byl vývoj jazyka BASIC. Jednoduchost jazyka BASIC vyvolal zájem o tvorbu výukových počítačem podporovaných materiálů.
 • Roku 1967 byly položeny základy první verze jazyka LOGO, které vcházely z umělé inteligence, programování robotů, vývojové psychologie a přesvědčené expertů, že programování počítače je velmi účinná činnost konstruktivního učení.
 • Programování v jazyce LOGOnašlo uplatnění ve školách na celém světě nejen ve výuce matematiky při rozvoji matematického myšlení dětí, ale i v dalších vyučovacích předmětech jako v hudební výchově, fyzice, výuce jazyků apod.

 počítačová místnost
V současné době

 • je díky vzdělávacím strategiím vlád vyspělých zemí (včetně ČR) i díky grantům EU a projektům vybavena počítačovými učebnamia připojena k internetu prakticky každá škola.
 • Ve školách nechybějí tiskárny, digitální fotoaparáty, skenery,školní knihovny se proměňují v moderní studovny s počítači připojenými k internetu.
 • V některých školách si studenti nosí své vlastní notebookyči tablety.
 • Cílem by však nemělo být, aby všechny děti každý den ve všech předmětech vysedávaly u počítače, ale aby počítač používaly v okamžik, kdy to vyžaduje řešení úloh, problémové situace, kdy to potřebují při svém učení a k hodnotnému poznávání.
 • Práci na počítači by měl předcházet důkladný rozbor úlohy a výběr adekvátních metod a nástrojů pro její řešení.

školní přednáška
Na vysokých školách

 • jsou zapojeny speciální výukové programy (např. WinQSB. I když se nejedná o open systém, spíše freeware, je volně stažitelný z internetu.),
 • školy mají zakoupené licence pro výukový program EDEN(prostředí vhodné pro tvorbu distančních textů)
 • v rámci rozvojového programu se zpracovávají výukové a studijní materiály v prostředí Moodle(vhodné pro kombinovaná studia).