TEREZÍN


Přesto, že při vyslovení názvu Terezín se většině lidí vybaví koncentrační tábor, bývala to v historii jedna z největších a hlavně nejdokonalejších pevností v Evropě, také díky tomu je Terezín nominován na zápis do Světového dědictví UNESCO.
pohled na Litoměřice
Založil ji v roce 1780 Josef II. na obranu proti pruským nájezdům, pojmenoval ji po své matce Marii Terezii, údajně pronesl slova – ZEMI K OBRANĚ, MATCE KE CTI. Pevnost byla postavena, až když téměř končila éra bastionových staveb (bastion je část opevnění vystupující mimo samotnou hradbu. Obvykle se jedná o mohutnou stavbu přiléhající k hradbě sypanou zemí), a ve světovém měřítku představuje špičkový pevnostní systém.

Terezín leží zhruba dva kilometry od města Litoměřice, součástí Terezína jsou také tři vesnice – České Kopisty, Nové Kopisty a Počáply.
V téměř původním stavu se bastionové opevnění se zachovalo dodnes. Celá pevnost se skládá z navzájem propojených obranných systémů, ze kterých je nejdůležitější Hlavní pevnost, ve které vzniklo město, východně od ní pak vznikla Malá pevnost – obě jsou přitom propojeny loukami, které jsou, dalo by se říci „opevněné“. Malá pevnost, která neblaze proslula právě při druhé světové válce, však fungovala jako věznice již za Rakouska-Uherska.

Za druhé světové války bohužel Terezín sloužil gestapu, celkem zde zahynulo kolem 35 000 lidí, pro někoho byl Terezín přestupní stanicí do vyhlazovacího tábora.

Dnes je Terezín přístupný pro veřejnost jako PAMÁTNÍK TEREZÍN.
K vidění je velké množství stavebních plánů pevnosti a také několikametrový model pevnosti v podobě z doby jejího dokončení. Je zde část věnována posádce pevnosti – zbraně, děla či figuríny v uniformách, můžete se seznámit s bastiony, kurtinami, kasematy, vidět můžete pevnostní příkopy i s kasárnami. A nechybí ani spousta artefaktů z různých období nalezených v budovách či při čištění příkopů. Jste-li zvídaví a máte dostatek času, můžete si na infopanelech přečíst řadu detailů o budovách, zařízení a jednotlivých částech pevnosti.
Dá se říci, že nyní si můžete z Terezína odvézt zcela jiný zážitek, než z dosavadních návštěv expozic věnovaných smutným událostem z druhé světové války.
umývárna v pevnosti
Jakou má Památník Terezín otevírací dobu:
Muzeum Terezína a Kasárna mají otevřeno celoročně od úterý do neděle 10-16h, samotný Památník Terezín – Malá pevnost, Muzeum ghetta, Magdeburská kasárna, Kolumbárium a modlitebna jsou otevřeny po celý rok denně, jen Krematorium je zavřené v sobotu.