Domovy pro seniory aneb domovy důchodců

Na sklonku života ubývá fyzická kondice, lidé na tom nejsou nejlépe ani po psychické stránce, vyžadují často trvalou pomoc těch druhých. Mladších.
Domovy pro seniory jsou nejstarším typem sociální služby. Již před mnoha lety poskytovaly starým lidem nad 65 let zázemí ve formě ubytování, stravování a veškerého zabezpečení, včetně přístupu k lékařské péči a pomoci s osobní hygienou. Kromě toho je zde zajištěn i servis ve formě úklidu a praní oděvů, ložního prádla a žehlení. Stravovací režim vždy musí odpovídat věku a dietním omezením klientů, která stanoví ošetřující lékař.
seniorský pár
Pracovníci domovů pro seniory vykonávají také pomocné práce při polohování na lůžku, stlaní postelí, přesuny z lůžka na invalidní vozík, pomoc při použití toalety a při podávání pokrmů. Někteří senioři vyžadují dohled nad koordinací pohybů a v orientaci v tamním prostředí. Důležitá je také spolupráce s blízkými rodinnými příslušníky a přáteli, aby se tito lidé necítili od nich odříznuti a opuštění. Pochopitelně záleží na individuální empatii a přístupu, některé rodiny jednoduše své seniory do domova odloží, hradí jim sice službu v plné výši, ale navštěvují je sotva jednou ročně.
starší ženy

Pobyt v domově pro seniory je smluvně vázán

Aby mohl starý člověk využívat služby domova pro seniory, musí splňovat minimální věkový limit 65 let a zároveň dokládat lékařský posudek o jeho zdravotním stavu. Senioři vždy uzavírají s domovem smlouvu o poskytování služby, ve které jsou zakotvena práva a povinnosti smluvních stran.  Ve smlouvě musí být uveden rozsah služeb, způsob úhrady, a také časový úsek, po kterou bude služba poskytována. Součástí smlouvy jsou mimo jiné jisté normy, které klienti musí dodržovat. Jsou ustanoveny v pravidlech tzv. domovního řádu, jde tedy zejména o respektování nočního klidu, vhodné doby pro osobní hygienu, stolování, návštěvní řád, kouření a konzumaci alkoholu, oznamování zdravotních potíží atd.
seniorka s telefonem
Senioři nejsou v domovech ovšem pouze pasivními hotelovými hosty. Mohou se podílet na společenské zábavě, využívat různých terapeutických metod (ergoterapie, léčbu uměním a hudbou, procvičování paměti různými kvízy, praktikováním jógy a relaxačních cvičení). Senioři mohou absolvovat masáže a pedikérské služby, po dohodě s vedením domova lze zorganizovat i divadelní představení, koncert atd.