Candid - jazyková škola

Firmowy kurs języka angielskiego


firmowy kurs języka angielskiego
międzynarodowy obóz dla młodzieży
wakacyjne intensywne kursy
galeria lektorów
szkoła Candid
referencje
kontaktčesky

po polsku
Kursy przeznaczone są dla firm, które chcą szybko i w widoczny sposób podwyższyć poziom znajomości języka angielskiego swoich pracowników.

Co to są intensywne kursy wyjazdowe

Kursy nasze organizowane są na terenie Północnych Moraw w malowniczym regionie gór Jesionik i Beskidów.

Forma kursu jest uzależniona od szczegółowego zbadania oczekiwań Państwa firmy. Po zbadaniu celu, jakiemu kursy mają służyć, dostosowujemy formę kursu do Państwa potrzeb.

Kursy mogą mieć formę:

  • seminariów (wykład, dyskusja, wymiana myśli);
  • warsztatów (różnorodne formy pogłębiania wiedzy, ćwiczenie praktycznych umiejętności);
  • lub mogą być częścią większego projektu szkoleniowego, na przykład serii kursów nawiązujących do głównego tematu. Przykład tematu: rozwój umiejętności komunikowania się w danej dyscyplinie (komunikacja telefoniczna i elektroniczna, prezentacje, negocjacje czy "small talk”).

Bardzo popularną formą wśród firm, które już skorzystały z naszej oferty, są kursy trwające 5 dni (np. od wtorku do soboty) lub kursy tygodniowe (najczęściej od poniedziałku do soboty). Wszystkie kursy odbywają się raz w miesiącu, ponieważ optymalna dla nauki przerwa pomiędzy kursami powinna wynosić trzy tygodnie.

Dwie najczęściej wykorzystywane formy to:

  1. Każda grupa (nie większa niż 8 osób) ma do południa dwie godziny lekcyjne (90 minut) z lektorem, a następne dwie godziny przeznaczone są na pracę indywidualną na zadane tematy. Zadania są kontrolowane po południu, kiedy ponownie odbywają się dwie godziny lekcyjne z lektorem i dwie godziny pracy indywidualnej nad zadaniami. Wieczorem odmiana: blok zajęć „evening programme“: nauka za pomocą gier, scenek teatralnych, konkursów, przygotowywania projektów, prezentacji, role-play, problem solving activities itp.
  2. Każda grupa ma do południa dwa bloki po dwie godziny lekcyjne z lektorem (90 minut), do południa blok poświęcony opracowywaniu zadań, po nim 90 minutowy blok z lektorem a wieczorem „evening programme“.

Część poświęcona pracy indywidualnej, czyli zadaniom domowym, to na pierwszy rzut oka zajęcie mało atrakcyjne, mimo wszystko posiada wiele plusów. Pozwala na spokojne zastanowienie się nad przerabianym materiałem, utrwalenie wprowadzonej w tym dniu gramatyki, przećwiczenie oraz uzupełnienie zasobu słów w formie pisemnej, sprzyja formułowaniu ewentualnych pytań i daje czas na refleksję nad zrobionymi błędami.

Dlaczego intensywne kursy wyjazdowe?

Nie istnieje "jedyna właściwa" metoda, która nauczy wszystkich łatwo, dobrze i szybko języka obcego. Toteż nie prezentujemy tu naszych kursów jako czarodziejskiej różdżki, która w cudowny sposób spełni Państwa pragnienia. Zdecydowanie jednak twierdzimy, że każda metoda nauki języka angielskiego jest lepsza niż żadna. W porównaniu z klasyczną nauką „dwa razy w tygodniu po dwie godziny” nasza metoda posiada wiele plusów.

Intensywny kurs wyjazdowy umożliwia oderwanie się od codziennych obowiązków i problemów zarówno zawodowych, jak i osobistych, od wszystkich tych „nie znoszących zwłoki” ważnych spraw, które „należy” załatwić natychmiast, najlepiej zamiast nauki języka.

Pozwala na rozluźnienie się i jednocześnie na intensywną pracę nad doskonaleniem swego poziomu językowego zarówno podczas godzin lekcyjnych, jak i podczas pracy indywidualnej na zadane tematy.

Oferuje skupienie uwagi, "zanurzenie się" w języku od rana aż do późnych godzin nocnych przez kilka dni w miesiącu, czyli coś, co jest w normalnym życiu prawie niemożliwe.

Jest to czas, w którym jedyna praca to język angielski.

Ale to jeszcze nie wszystko! Praktyka pokazała, że wyjazdowe kursy języka angielskiego posiadają jeszcze jeden atut: zawierają w sobie elementy „team building“. Co to oznacza? Otóż, spotykają się na nich ludzie z jednej firmy i wspólnie „walczą” z językiem angielskim, własnym lenistwem, przekraczają swoje ograniczenia, współpracują podczas zespołowych projektów językowych, zmagają się w konkursach – słowem, powstaje niepowtarzalna aura i wzajemna więź. Ludzie spotykają się w nowych dla siebie sytuacjach, poznają się w innych „bardzo ludzkich“ rolach i budują nowe, bardziej przyjacielskie relacje, ich znajomość zyskuje nowe aspekty i wartości. A nowe trwalsze więzi, umożliwiają łatwiejszą komunikację i współdziałanie także w miejscu pracy. Jest to wprawdzie produkt uboczny intensywnych kursów wyjazdowych, ale wart uwagi.

Lektorzy

Nasi wykwalifikowani lektorzy z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych i Australii są pełni energii, pasji i poświęcenia. Na naszych kursach zawsze spotkają się Państwo z lektorem mówiącym po polsku jak również z lektorem z kraju anglojęzycznego.

Każda godzina lekcyjna to dla nas szczególna forma spotkania, ma swoją własną dynamikę. Jesteśmy przekonani, że lektor powinien nie tylko uczyć, pytać i tłumaczyć, ale przede wszystkim powinien być pomocnikiem, pośrednikiem oraz współtwórcą tego niepowtarzalnego zdarzenia. Przyjacielska atmosfera pozbawiona stresu, humor, różnorodność, twórcze działanie oraz zabawa, to są niezbędne elementy, które z godziny lekcyjnej czynią emocjonujące przeżycie, a ono pomaga w łatwiejszym przyswojeniu i zapamiętaniu przerabianego materiału. Tę subtelną sztukę nasi nauczyciele opanowali bardzo dobrze.

Nasi klienci podczas nauki będą mieli do czynienia z większą liczbą lektorów, ponieważ wiemy z doświadczenia, że zmiana lektorów wzbogaca uczestników – uniemożliwia na przykład „przyzwyczajenie się do lektora”, które często prowadzi do pewnej dawki wygodnictwa. Inne przykłady: zmieniający się lektorzy zmuszają do skoncentrowania uwagi na innych sposobach prowadzenia zajęć, dalej - w rzeczywistym świecie musimy komunikować się z ludźmi z różnych zakątków świata, a więc kontakt z nowym lektorem jest też rodzajem treningu przed koniecznością rozumienia odrębnych akcentów językowych czy różnego doboru słów i fraz. Uczestnicy naszych kursów bardzo dobrze oceniają wymianę lektorów.

Językowy sprawdzian

Na podstawie precyzyjnie zestawionego tekstu (leksykalnego, gramatycznego i "comprehension" – ogólnego porozumienia), w kombinacji z rozmową ustną, precyzyjnie określamy poziom języka angielskiego naszych uczestników, dlatego możemy skoncentrować uwagę na tych zagadnieniach, które należy wyjaśnić, wyszlifować, czy uzupełnić podczas kursu. To sprzyja precyzyjnemu doskonaleniu umiejętności językowych.

Cel

Język jest całością i nie można go podzielić. Naszym najważniejszym celem jest nauczenie korzystania z języka jako środka komunikowania się, wyćwiczenie zdolności płynnego i swobodnego reagowania w tym języku na wszystkie sytuacje, z którymi nasz klient może się podczas wykonywania swojej pracy zetknąć.

Częścią komunikatywnego i interaktywnego nauczania jest oczywiście również uwaga poświęcona umiejętnościom gramatycznym, bogatemu zasobowi słownictwa oraz umiejętności pisania.

Po napisaniu testu oraz na podstawie zbadania Państwa oczekiwań, polecimy i zaprojektujemy najlepszy wariant kursu językowego: plan studiów, dobór podręczników oraz taki dobór godzin, aby udało nam się w pełni osiągnąć wytyczony cel.

Noclegi

Nasze kursy odbywają się w przepięknych górskich regionach Północnych Moraw w pobliżu granicy z Polską, w hotelach i pensjonatach. Możemy Państwu dostosować miejsce odbywania się kursu w ten sposób, by znajdowało się jak najbliżej przejścia granicznego, które dla Państwa jest wygodne. Jednym z głównych argumentów przemawiających za tym, by miejscem dla kursów językowych były Czechy – oprócz pięknego krajobrazu górskiego, (wymarzonego do uprawiania turystyki latem, a narciarstwa zimą), jest przede wszystkim cena za noclegi i wyżywienie (o dobrej jakości piwa czeskiego nie wspominając): potrafimy zagwarantować noclegi na dobrym poziomie już od 150 Kč za dobę (ok. 22 zł – w zależności od kursu złotego), natomiast wyżywienie trzy razy na dzień już od 180 Kč!!!

Nasza oferta: O ile przez przypadek znaleźli Państwo naszą ofertę w Internecie i spodobała się Wam, ale nie jesteście przekonani czy rozpoczynać poważne rozmowy z nieznaną Państwu firmą, proszę wysłać swojego „zwiadowcę” na nasze wakacyjne kursy języka angielskiego. Zapozna on się z naszymi lektorami, metodami nauczania i funkcjonowania kursu wyjazdowego i będzie mógł obiektywnie ocenić, czy warto nam zaufać!

Cena

Nasza oferta jest proponowana firmom, które chcą wysłać kilku pracowników na szkolenie językowe. Z tego powodu ustaliliśmy cenę kursu - za grupę (grupa może składać się oczywiście także i z jednej osoby, ale maksymalnie z 8 osób, najlepiej sprawdzają się grupy 4-6 osobowe). Cena za całość będzie się różniła w zależności od wybranej formy kursu i długości jego trwania. Ustaliliśmy zatem cenę za jedną godzinę lekcyjną (45 minut) za grupę w wysokości 78 - 82 zł.

Cena za nocleg jest różna w zależności od wybranego hotelu czy pensjonatu. Potrafimy zaoferować nocleg na niezłym poziomie już od 150 Kč za dobę oraz wyżywienie już od 180 Kč za trzy posiłki na dzień.


Ilość wejść na stronę: 55807, ostatnia aktualizacja: 28. luty 2006r.
Copyright © 2003 - 2005 webmaster