Candid - jazyková škola

 

Firemní kurzy angličtiny


  letní kurz angličtiny  
  víkendové kurzy 2014/2015  
  firemní kurzy angličtiny  
  čeština pro cizince  
  czech-as-a-foreign-language  
  galerie učitelů  
  Candid on Facebook  
  škola Candid  
  rozřazovací test  
  reference  
  kontakt  česky

po polsku
Design kurzu

Vytvoříme pro Vás kurz na míru. Na základě Vašich požadavků a našich zkušeností doporučíme a navrhneme optimální variantu podnikového kurzu: učební plán, výběr učebnic a časový rozvrh tak, aby se plně podařilo dosáhnout Vámi zvolných cílů. Výuku uskutečníme v pro Vás optimálním čase ve Vaší firmě. Naši učitelé jsou kvalifikovaní rodilí mluvčí z USA a Velké Británie i učitelé z České republiky nejen s pedagogickou zkušeností, ale i s nadšením a energií, pro něž učení není pouze práce.

Naši klienti se během výuky setkají s více učiteli; naše zkušenost prokázala, že plánované střídání učitelů nejen studenty obohacuje o nové poznatky, zamezuje "zvyknutí si na učitele", které často vede k jisté dávce pohodlnosti, udržuje pozornost a soustředění a připravuje na setkání s realitou, totiž na různé přízvuky a různý výběr slov a frází rodilých mluvčích ze všech koutů světa, prokázala i to, že naši klienti hodnotí střídání učitelů velmi pozitivně.

Jazykový audit

Na základě přesně strukturovaného testu (lexikálního, gramatického a "comprehension" - obecného porozumění), v kombinaci s ústním pohovorem, přesně určíme úroveň a stav angličtiny našich klientů a můžeme se dále cíleně věnovat právě těm oblastem, které je potřeba ujasnit, vyčistit či doplnit a dalšímu rozvoji znalosti jazyka.

Zaměření

Jazyk je celostní a nedělitelný. Naším hlavním cílem je naučit jazyk používat jako prostředek komunikace, natrénovat schopnost plynule a svobodně reagovat v cizím jazyku na všechny situace, kterým může být náš klient při své práci vystaven. Součástí komunikativního a interaktivního přístupu je samozřejmá rovněž pozornost věnovaná gramatické správnosti, slovní zásobě i písemnému projevu.

Pobytové kurzy

Po zjištění cílů, kterých chce Vaše firma dosáhnout, pro Vás připravíme intenzivní jazykové pobytové kurzy na míru. Podle našich zkušeností jsou tyto kurzy vynikajícím formou učení se cizím jazykům. Odloučení od každodenních firemních problémů, od "naprosto neodkladných" záležitostí, které se "musí" vyřídit okamžitě, nejlépe místo výuky jazyka, uvolnění a možnost intenzivně a soustředěně pracovat na zdokonalení své jazykové úrovně jak v hodině, tak i při vlastní práci na zadaných úkolech, "ponoření se" do jazyka od rána až do pozdní noci - to vše blahodárně působí na rychlost a kvalitu pokroku v jazycích. Ideální je kombinace podnikové výuky s pravidelnými pobytovými kurzy. Intenzivní pobytové kurzy mohou mít rovněž podobu workshopů zaměřených na konkrétní oblasti Business English, jako telefonická a elektronická komunikace, prezentace, negotiating či "Small Talk". Rádi Vám nabídneme různé formáty těchto kurzů.

Cena

Rádi přijedeme za Vámi do Vaší firmy.
Za vyučovací hodinu (45 minut) v Brně si účtujeme 400 Kč.
Design kurzu stejně jako vstupní konzultace jsou zdarma.
Počet přístupů: 55807, naposledy aktualizováno: 7. březen 2014
Copyright © 2003 - 2005 webmaster     Design by SEMPAI