Candid - jazyková škola

 

Prázdninové intenzivní kurzy angličtiny


  letní kurz angličtiny  
  víkendové kurzy 2014/2015  
  firemní kurzy angličtiny  
  čeština pro cizince  
  czech-as-a-foreign-language  
  galerie učitelů  
  Candid on Facebook  
  škola Candid  
  rozřazovací test  
  reference  
  kontakt  česky

po polsku
Pro koho?

Kurzy jsou určeny pro všechny ty, kdo chtějí o prázdninách či dovolené strávit čas nejen v nádherné přírodě, setkat se s novými lidmi a prožít krásný intenzivní týden, ale navíc si přejí zdokonalit svoji angličtinu, tedy chtějí se ponořit do angličtiny od rána až do pozdního večera - a tak trochu také potrápit svoji hlavu.

Tento kurz je určen pro všechny úrovně pokročilosti s výjimkou opravdových začátečníků, kteří se ještě nikdy v životě s angličtinou opravdu nesetkali.

Kdy a kde?

16. - 22. srpna 2015

Vernířovice
 


 
Hotel Reoneo, Vernířovice  

 
 

Naše studenty očekáváme v neděli již od 16 hodin. Zahájení kurzu proběhne v 19.30, kdy součástí uvítání bude i vstupní test, který nám umožní vytvořit kompaktní skupiny studentů na stejné úrovni znalosti angličtiny tak, aby výuka byla co nejefektivnější. Kurz končí sobotním obědem.

Program

Každý den je rozdělen do pěti částí. Dopoledne strávíte dvě vyučovací hodiny (90 minut) ve třídě s učitelem a dalších 90minut budete mít prostor k vypracování úkolů zadaných učitelem. Tato část, na první pohled nepatrně neatraktivní, přináší řadu kladů. Čas, který máte k vypracování zadání totiž umožňuje v poklidu se zamyslet nad probranou látkou, rozumově vstřebat použitou gramatiku, ujasnit si případné otázky a v neposlední řadě procvičit si slovní zásobu v psané formě a poučit se z případných chyb. Odpolední program má stejný průběh: 90 minut s učitelem a prostor 90ti minut na samostatnou práci. Po večeři následuje další část, Evening programme, blok ve kterém vás čeká "angličtina trochu jinak". Večer nepracujeme s učebnicemi, ale čekají vás například jazykové hry a soutěže, komunikativní cvičení a programy, práce s písňovými texty, případně skupinové projekty.

Jedno odpoledne je zasvěceno vašemu individuálnímu programu, výletu do okolí, jízdě na koni či kole, prostě cokoli vás napadne. Volné odpoledne ovšem opět završí náš Evening programme!

Takto tedy každý den máte tři 90ti minutové bloky výuky a dva bloky zasvěcené práci a studiu na zadaná témata.

Věříme, že nejefektivnější výuka probíhá v malých skupinách, proto bude v jedné skupině 4 aŽ 6 studentů, ne však více než 8.

Učebnice

Pro naše prázdninové kurzy používáme pestrou kombinaci různých učebních materiálů a učebnic. Uvědomujeme si, že během studia jazyka se setkáváte s mnoha učebnicemi a přejeme si, aby materiály se kterými se u nás seznámíte byly různorodé a pokud možno pro vás neznámé a nové. Vedle učebnic (English File, Grapevine, Streamline English, True to Life či Headway) používáme pro cílené procvičení gramatických záludností také Essential Grammar in Use, Practical English Exercises a naši učitelé mají připraveny kilogramy zajímavých doplňkových materiálů tak, aby každá skupina obdržela co nejpestřejší cílený program přesně přizpůsobený úrovni jejich znalostí angličtiny. Veškeré učební materiály mají samozřejmě naši studenti k dispozici zdarma.

Pro snazší a příjemnější vypracovávání domácích úkolů vám poslouží prostor studovny, kde budete mít k dispozici anglické slovníky a gramatiky.

Učitelé

Naši učitelé jsou kvalifikovaní lektoři z Velké Británie, USA i Austrálie a z České republiky plní energie, nadšení a zájmu. Na všech našich kurzech se vždy setkáte s rodilým mluvčím.

Každá vyučovací hodina pro nás znamená jedinečnou situaci setkání, má svoji vlastní dynamiku a my věříme, že učitel má nejen učit, klást otázky a vysvětlovat, ale má být pomocníkem, zprostředkovatelem a především pak spolutvůrcem této neopakovatelné události. Přátelská atmosféra bez stresu, humor, různorodost, tvořivost i hravost, to vše jsou složky, které z vyučovací hodiny vytvářejí zážitek a napomáhají tak snazšímu vstřebání látky.Toto jemné umění naši učitelé vyznávají a touto cestou se snaží kráčet.

Cena kurzu

Cena za výuku: 3490 Kč

Ubytování

Hotel Reoneo: 2100 Kč (6 dní po 350 Kč ubytování + plná penze).

Sleva
Pro naše "staré" studenty - účastníky kteréholi z našich kurzů - nabízíme kurz za sníženou cenu: 3090 Kč

Pozor! Novinka!
Pokud jste naším studentem a přivedete s sebou nového účastníka kurzu (= někoho, kdo u nás ještě nikdy nebyl), OBA dostanete slevu 300 Kč na kurzovném.

Pokud jste novými studenty a přihlásíte se společně (ve dvojici) - OBA dostanete slevu 300 Kč na kurzovném. (tuto slevu uplatníte tak, že buď do přihlášky nebo do emailu napíšete, kdo je „druhým“ studentem)

Přihláška

Máte-li zájem, vyplňte naši elektronickou přihlášku. Můžete se ale přihlásit i emailem nebo telefonicky.

Podívejte se na aktuality na FACEBOOKU (naše stránky uvidíte, i když nejste na FB registrováni)

Reference našich studentů z letních kurzů angličtiny

Máte-li jakékoli otázky, napište nám.


Počet přístupů: 55807, naposledy aktualizováno: 7. březen 2014
Copyright © 2003 - 2005 webmaster     Design by SEMPAI